Internationale echtscheidingen

‹ Terug

Op het moment dat sprake is van een scheiding en een of beide partners heeft niet de Nederlandse nationaliteit, noemen we dat een internationale echtscheiding. Ook als een of beide partners in het buitenland wonen of verblijven, spreken we van een internationale echtscheiding. Verder komt het geregeld voor dat een huwelijk in het buitenland is gesloten. Ook dat is een echtscheiding met internationaal rechtelijke aspecten. Het maakt dan niet uit of de echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting de Nederlandse nationaliteit hadden.

Omdat Breda dicht bij de Belgische grens ligt, hebben we vaker te maken gehad met grensoverschrijdende echtscheidingen. Soms kan er dan een keuze worden gemaakt. En kan de echtscheidingsprocedure in zowel België als in Nederland worden gevoerd. Het is dan verstandig om een goede afweging te maken. De gevolgen van de echtscheiding zijn in België soms minder gunstig geregeld dan in Nederland (en andersom). Kremers Advocaten kan in dat geval goed aangeven wat de gevolgen in Nederland zijn en samen met een Belgische advocaat afstemmen hoe dat zou zijn als de zaak in België aanhangig gemaakt zou worden. We kennen goede Belgische advocaten met wie we dit kunnen bepalen en aan wie de zaak, zo nodig, kunnen overdragen.

Nu Katinka Jeurissen de Spaanse taal goed beheerst, is er intussen ook de nodige ervaring opgedaan met zaken waarin Spanjaarden in Nederland willen scheiden. Zij kan dan met deze Spaanse cliënt, in de eigen moedertaal, overleggen over de scheidingsregels in Nederland. Dat wordt steeds als bijzonder prettig ervaren. Juist ook omdat er emoties meespelen bij een scheiding waardoor het fijn is in de eigen taal te kunnen communiceren. Ook heeft ze de nodige relevante kennis van het Spaanse recht. Dat helpt om te bepalen wat de concrete rechtspositie van deze Spaanse cliënt is.

Alle advocaten van Kremers Advocaten zijn de Engelse taal goed machtig, zodat het mogelijk is om in het Engels met ons gesprekken te voeren. Ook kan dan schriftelijk in het Engels met ons gecommuniceerd worden. Als dit gewenst wordt kan een mediation in het Engels worden begeleid. En zo nodig kan via de Skype of Facetime met elkaar worden gesproken.

Bij een internationale scheiding zal als eerste uitgezocht moeten worden of we de scheidingszaak bij een Nederlandse rechter kunnen voeren. Soms kan dat namelijk niet en zal de zaak in een ander land moeten worden gestart. In dat geval kunnen wij de procedure beter niet voeren en is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in dat land te zoeken. We kunnen samen nagaan welke advocaat geschikt is.

Daarna kan het zo zijn dat we toch nog bij de zaak betrokken moeten blijven. Bijvoorbeeld als de buitenlandse rechter wel het Nederlandse recht moet gaan toepassen. Dat klinkt raar maar is wel soms het geval.

Het is namelijk zo dat er in wetten en verdragen (internationale wetgeving) is vastgelegd welk recht een rechter moet gaan toepassen. En dan kan het voorkomen dat een Spaanse rechter het Nederlandse recht moet toepassen. Maar bijvoorbeeld ook dat de Nederlandse rechter het Franse recht moet toepassen.

Nog ingewikkelder kan het liggen, als blijkt dat de rechter het recht uit verschillende landen moet gaan toepassen. Zo is het eigenlijk altijd zo dat de rechter, als het om de kinderen gaat, het recht zal toepassen van het land waar de kinderen feitelijk verblijven. Als de kinderen dan net, bijvoorbeeld vanwege de scheiding, naar een ander land zijn verhuisd, zal dit gevolgen hebben voor de regels betreffende de contactregeling en de kinderalimentatie. Het kan dan voorkomen dat de regels van weer een ander land bepalen hoe het zit met de hoogte en duur van een eventuele partneralimentatie.

Dit moeten we altijd goed in kaart brengen. We kunnen in elk geval met je bespreken hoe dat in jouw situatie zit. En ook kunnen we samen met jou een strategische afweging maken, als dat in jouw belang is. Indien nodig, kunnen we binnen ons netwerk een buitenlandse advocaat bij jouw zaak betrekken, als dit het beste is.

Meer weten over de internationale scheiding?

Zit je in een situatie als hier beschreven en vraag je je af of Kremers Advocaten iets voor je kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Kom je toevallig uit Spanje of woon je in Spanje, dan kan Katinka Jeurissen als een van de meest ervaren advocaten op dit gebied, met je meedenken.

Je kunt ook meer lezen in de volgende blog: ‹ Terug naar overzicht
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.