‘CD van jou, CD van mij' en de beperkte gemeenschap van goederen

‹ Terug

Een blog van 14-12-2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht komt steeds dichterbij. Trouw je in 2018? Dan is de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen op jouw huwelijksvermogensregime van toepassing. Tenzij je op huwelijkse voorwaarden trouwt natuurlijk. Maar wat houdt de beperkte gemeenschap van goederen in? In deze blog zal ik daar aandacht aan besteden.

De beperkte gemeenschap van goederen heeft tot gevolg dat de bezittingen en schulden die jij voor jouw huwelijk hebt verkregen alsmede de voor of tijdens huwelijk te verkrijgen erfenissen en de schenkingen buiten de gemeenschap blijven. Maar ook bezittingen die tijdens jouw huwelijk met voorhuwelijks privévermogen zijn gefinancierd, vallen niet in de huwelijksgemeenschap. "Makkelijk, dan hoeven wij geen huwelijkse voorwaarden meer op te stellen" zo hoor ik in de praktijk van mensen om mij heen. Maar niets is minder waar.

In de beperkte gemeenschap van goederen ontstaan als het ware drie verschillende vermogens naast elkaar: de (voor)huwelijkse privévermogens van jou en jouw partner en daarnaast het vermogen dat jullie tijdens jullie huwelijk hebben verkregen (met uitzondering van verkregen erfenissen en schenkingen). Het is zeer wel denkbaar dat deze vermogens tijdens jullie huwelijk door elkaar gaan lopen. En dat er dus bewijsproblemen ontstaan. De beperkte gemeenschap van goederen werkt alleen als jij bij een eventuele echtscheiding ook aan kunt tonen wat tot jouw privévermogen behoort. Kun je dat niet, dan wordt dit vermogen geacht alsnog gemeenschappelijk te zijn.

Een voorbeeld: Jan koopt tijdens zijn huwelijk een auto met geld dat hij al vóór zijn huwelijk op zijn bankrekening had staan. De auto behoort in dat geval tot het privé vermogen van Jan. Stel: na tien jaar gaan Jan en Marie onverhoopt scheiden. Jan zal dan aan moeten tonen dat hij de auto met privégeld heeft gekocht. Dit lijkt eenvoudig, maar de ervaring leert dat mensen niet altijd alle facturen en betalingsafschriften voor zo'n lange tijd bewaren. Kan Jan niet bewijzen dat hij zijn auto met privégeld heeft gekocht, dan valt de auto alsnog in de beperkte gemeenschap van goederen en moet de waarde bij scheiding gedeeld worden. Het wordt nog ingewikkelder als Jan zijn auto tijdens het huwelijk inruilt voor een of meerdere auto's. Je komt dan bij het leerstuk van zaaksvervanging uit. Ik zal over dit onderwerp een andere keer meer vertellen. Voor nu is het van belang je te realiseren dat een goede administratie essentieel is.

Het ontstaan van drie verschillende vermogens en de noodzaak om een goede administratie bij te houden, zijn niet de enige veranderingen die het nieuwe huwelijksvermogensrecht met zich meebrengt. Andere veranderingen zijn onder meer:

- Goederen en schulden die aan een van jullie op enigerlei wijze zijn verknocht, vallen alleen in de gemeenschap van goederen voor zover de verknochtheid zich niet hiertegen verzet.

- Indien jouw onderneming buiten de gemeenschap valt, komen de winsten en verliezen van de onderneming, voor zover dit in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd, toch ten gunste/laste van het gemeenschappelijk vermogen.

- Het verhalen van privéschulden op het gemeenschappelijk vermogen wordt beperkt tot de helft van de opbrengt van het uitgewonnen goed.

- Goederen die jullie vóór jullie huwelijk voor ongelijke delen bezitten worden voor gelijke delen jullie eigendom als jullie na 31 december 2017 in het huwelijk treden.

Volgen jullie het nog?

De opsomming van deze veranderingen is erg juridisch. En voor een leek is het abracadabra. In mijn volgende blogs zal ik daarom aandacht besteden aan voornoemde grote veranderingen en deze verduidelijken met voorbeelden. Wil je al eerder meer weten over het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn kantoorgenoten op te nemen.

Katinka Jeurissen

Kremers Advocaten
Ginnekenweg 96
4818 JJ Breda
076 - 521 07 25
info@kremersadvocaten.nl

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.