Samenwonen "als waren zij gehuwd"

‹ Terug

Een blog van 27-06-2022

Vervalt de partneralimentatie wanneer de ex-echtgenoot een nieuwe partner heeft? Nee, dit is niet per definitie het geval. De wet zegt dat de partneralimentatieplicht eindigt wanneer de ex-partner waarvoor alimentatie moet worden betaald, samen gaat wonen met een ander 'als waren zij gehuwd'. Maar wat wordt nu eigenlijk onder 'als waren zij gehuwd' verstaan?

Volgens de Hoge Raad moet terughoudend worden beoordeeld of sprake is van 'samenwonen als waren zij gehuwd'. De reden daarvoor is dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie definitief vervalt als de ex-partner met een ander gaat samenwonen 'als waren zij gehuwd'. Het is dan ook van groot belang dat een dergelijk verzoek goed onderbouwd wordt aan de hand van concrete feiten en omstandigheden.

De Hoge Raad stelt voor het aannemen van 'samenwonen als waren zij gehuwd' de volgende eisen:

1. Er moet sprake zijn van een relatie;
2. deze relatie moet affectief zijn, en;
3. deze relatie moet duurzaam zijn.
4. De ex-partner en de nieuwe partner moeten een 'gemeenschappelijke huishouding voeren'.
5. Er moet sprake zijn van een 'wederzijdse verzorging'.

Dit zijn natuurlijk nog steeds vage eisen. Lagere rechters en de Hoge Raad hebben deze eisen verder uitgewerkt. Per aspect zal ik een aantal voorbeelden geven. Uiteraard zijn dit niet de enige omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het verzoek, maar het geeft je wel een idee waaraan gedacht kan worden.

Wederzijdse verzorging
Wanneer de ex-partner voor zijn/haar nieuwe partner brood smeert, kookt, de hond uitlaat en huishoudelijke taken verricht, in combinatie met zorg voor elkaars kinderen, levert dit veelal wederzijdse verzorging op. Als de ex-partner bijna elke dag in het huis van zijn/haar nieuwe partner verblijft, geld geeft voor boodschappen, mee-eet en mee ontbijt, gebruik maakt van de auto en post ophaalt, is er ook aanleiding om te spreken van wederzijdse verzorging.

Duurzame affectieve relatie
Het woord "duurzame" in "duurzame effectieve relatie" betekent dat de ex-partner voor ogen moeten hebben dat het samenwonen niet 'voor even' is. De ex-partner moet verwachten dat dit samenwonen voor langere tijd zal voortduren. Een affectieve relatie brengt daarnaast met zich mee dat partners op gezette tijden samen activiteiten ondernemen. Men kan bovendien geen duurzame affectieve relatie 'als waren zij gehuwd' met een ander hebben als deze andere persoon nog gehuwd is. Het is immers niet mogelijk om met twee personen tegelijkertijd gehuwd te zijn. De vraag is natuurlijk of dit standpunt niet achterhaald is...

Gemeenschappelijke huishouding
Wanneer de woning van de ex-partner een hoger waterverbruik heeft dan gemiddeld voor een eenpersoonshuishouden kan dit een indicatie zijn dat hij/zij met een ander een gemeenschappelijke huishouding voert. Dat geldt ook wanneer de ex-partner en zijn/haar huidige partner samen koken, eten en huishoudelijke klusjes doen. Een gezamenlijk bankrekening en/of een gezamenlijk huishoudpotje kan ook van doorslaggevende betekenis zijn. Het is echter nog niet zo makkelijk om een en ander aan te tonen.

Conclusie
Het is vaak niet eenvoudig aan te tonen dat je ex-partner 'samenwoont als waren hij/zij gehuwd'. Bewijzen ontbreken vaak. Het kan derhalve zinvol zijn een professional in te schakelen die voor jou het onderzoek verricht. Denk daarbij aan een onderzoeksbureau/recherchebureau. De kans van slagen van het verzoek tot beëindiging van de partneralimentatie wordt daardoor vaak groter. Hier hangt echter wel vaak een behoorlijk prijskaartje aan. In sommige gevallen wegen de kosten op tegen de baten en onder omstandigheden kunnen deze kosten worden verhaald op de ex-partner. Daarover in een latere blog meer!

Heb jij vragen over deze blog, wil je weten of jij een goede kans hebt om de door jou te betalen partneralimentatie te laten beëindigen of heb jij een brief gekregen waarin wordt gemeld dat de partneralimentatie wordt stop gezet, omdat jij zou samenwonen als ware jij gehuwd? Neem dan vooral vrijblijvend contact op met mij of een van mijn kantoorgenoten. Je kunt ons telefonisch bereiken op 076 – 521 07 25. Word je liever teruggebeld? Vul dan ons contactformulier in.

Katinka Jeurissen

 

Kremers Advocaten
Ginnekenweg 96
4818 JJ Breda
076 - 521 07 25
info@kremersadvocaten.nl

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.