Blogs

Een blog van 04-10-2021

Nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen is de uitkering die jouw partner ontvangt indien jij onverhoopt komt te overlijden. Ook jouw ex-partner heeft mogelijk recht op een dergelijke uitkering. Maar door echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan het vooruitzicht op een nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen aanzienlijk verminderen of verdwijnen. De Nederlandse wetgever heeft voor die situatie een 'escape' ingebouwd: het pensioenverweer. Als dit verweer terecht wordt gevoerd, kan de echtscheiding pas worden uitgesproken als een oplossing is gevonden voor het verminderde nabestaanden- of bijzonder partnerpensioen óf als de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan.

Lees meer

Een blog van 12-08-2021

Ontvang of betaal je kinderalimentatie of partneralimentatie? Dan is jou vast door jouw advocaat of juridisch adviseur wel eens voorgehouden dat deze bijdrage(n) jaarlijks geïndexeerd dienen te worden. De wet schrijft deze jaarlijkse verhoging voor. De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de kinder- en partneralimentatie opgehoogd dienen te worden. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Lees meer

Een blog van 16-09-2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. In deze wet zijn nieuwe regels vastgelegd over de duur van de partneralimentatieplicht. In de praktijk is ons inmiddels gebleken dat bij veel mensen (zowel bij particulieren als bij professionals) de gedachte leeft dat op basis van deze nieuwe wet de duur van de partneralimentatieplicht teruggebracht is naar (maximaal) 5 jaar in scheidingszaken ingediend bij de rechter na 1 januari 2020. Dat is echter slechts maar ten dele waar. Er zijn diverse uitzonderingen in de wet opgenomen. Uitzonderingen die tot gevolg kunnen hebben dat onder sommige omstandigheden er toch gedurende een langere periode dan (maximaal) 5 jaar recht op partneralimentatie bestaat. Reden om in deze blog nog eens stil te staan bij de hoofdregel uit de nieuwe wet enerzijds en de uitzonderingen anderzijds. 

Lees meer

Een blog van 04-08-2020

 Als jij en je partner besluiten te scheiden, zullen afspraken moeten worden gemaakt over onder meer jullie kinderen. Deze afspraken gaan over waar jullie kinderen in de basisregistratie personen (BRP) zullen staan ingeschreven, wie belangrijke beslissingen over de kinderen neemt, wanneer de kinderen bij jullie zullen verblijven en hoe jullie de kosten van de kinderen zullen verdelen.

Kom je samen met jouw aanstaande ex-partner tot afspraken, dan zullen deze afspraken in een ouderschapsplan worden neergelegd. De gemaakte afspraken zullen jullie met jullie kinderen moeten bespreken. Hoe ouder jullie kinderen zijn des te belangrijker hun mening is. Ook de rechters vinden dat. Daarom worden kinderen van 12 jaar of ouder bij de rechter uitgenodigd voor een zogenaamd kindgesprek (of kindverhoor). Gaan de afspraken of de procedure enkel over de door jullie te betalen kinderalimentatie? Dan zal jullie kind van 16 jaar en ouder worden opgeroepen voor dit gesprek. 

Lees meer

Een blog van 18-06-2020

In mijn blog van 21 januari jl. ben ik ingegaan op vergoedingsrechten, vorderingen en verjaring tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ik schreef toen dat het plaatje er voor samenwoners met (g)een samenlevingscontract er heel anders uit kan zien. In deze blog zal ik op de situatie voor samenwoners ingaan.

Stel je woont samen met jouw partner in jullie nieuwe koopwoning. Jullie besluiten grondig te verbouwen en plaatsen een uitbouw en dakkapel op de woning. De kosten daarvoor bedragen € 70.000,00. Het saldo van jullie gezamenlijke bankrekening is echter niet voldoende om het volledige bedrag te betalen (€ 20.000,00). Daarom besluit jij om € 50.000,00 vanuit jouw privémiddelen aan te wenden ter bekostiging van de uitbouw.

6 jaar na deze investering gaan jullie uit elkaar. Jij wilt graag jouw € 50.000,00 terug ontvangen, maar jouw ex-partner voelt daar niet voor. Hij/zij zegt dat jouw vordering is verjaard. Is dat zo? Het antwoord op deze vragen lees je hieronder.

Lees meer

Een blog van 06-04-2020

In de afgelopen dagen is plotseling alles anders geworden. Scholen zijn dicht, net als horeca, attractieparken en musea. Reizen wordt afgeraden en zelfs de grenzen worden gesloten. De economische impact is enorm. Hoe hou je je staande in deze roerige tijden? Wanneer je gescheiden bent en kinderen hebt, is het onder normale omstandigheden soms al passen en meten met elkaar. In de huidige situatie is het helemaal een uitdaging. Hieronder geven wij 7 tips om hiermee om te kunnen gaan.

Lees meer

Een blog van 21-01-2020

Stel je bent een aantal jaar geleden met jouw partner op huwelijkse voorwaarden getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan en op enig moment kopen jullie samen een woning. Jij investeert € 100.000,00 in deze gezamenlijke koopwoning. 7 jaar na deze investering gaan jullie uit elkaar. Jij wilt graag jouw € 100.000,00 terug ontvangen, maar jouw ex-echtgenoot of ex-geregistreerd partner voelt daar niet voor. Hij/zij zegt dat jouw vordering/vergoedingsrecht is verjaard. Is dat zo? En zo ja, wat kun je doen om dat te voorkomen? Het antwoord op deze vragen lees je hieronder.

Lees meer

Een blog van 17-12-2019

De kerstvakantie is voor kinderen een leuke tijd. Ze zijn vrij, worden verwend en krijgen vaak cadeautjes. Én iedereen is vrolijk. Maar is dat ook altijd zo? Nee, helaas is dat niet altijd het geval. Voor kinderen van gescheiden (of scheidende) ouders is de kerstperiode vaak heel stressvol. En zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn in een keer niet meer zo vanzelfsprekend.

Lees meer

Een blog van 12-11-2019

Met ingang van 1 januari 2020 vinden er diverse wijzigingen plaats in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het leerstuk van de partneralimentatie, zowel voor reeds bestaande partneralimentatie verplichtingen als voor toekomstige. Reden voor ons om de belangrijkste punten van aandacht in dit bericht eens op een rijtje te zetten.

Met ingang van 1 januari 2020 vinden er diverse wijzigingen plaats in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het leerstuk van de partneralimentatie, zowel voor reeds bestaande partneralimentatie verplichtingen als voor toekomstige.

Lees meer

Een blog van 17-10-2019

Als jij en jouw (aanstaande) ex-partner besluiten te scheiden, is het het beste als jullie in onderling overleg afspraken over de gevolgen van jullie echtscheiding maken. Maar soms lukt dat niet en is een juridische procedure onvermijdelijk. Helaas duurt een dergelijke procedure vaak lang. En soms zit je in een situatie waar je niet zo lang kunt wachten. Bijvoorbeeld omdat jullie nog samen in een huis wonen en jullie het niet eens worden over wie (voorlopig) in het huis blijft wonen. Of omdat een van jullie niet voldoende inkomsten heeft om zijn/haar kosten van levensonderhoud en/of de kosten van de kinderen te voldoen. In een dergelijke situatie kun je de rechtbank verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te wijzen. Wat dat is en hoe de procedure verloopt, zal ik hierna aan de hand van een voorbeeld uitleggen.

Lees meer

Een blog van 10-09-2019

Onze advocaten zijn lid van de Verening van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Wat dat precies inhoudt? In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat een vFAS advocaat en scheidingsmediator doet.

 

Lees meer

Een blog van 05-03-2019

Gisteren heb ik met mijn cliënte, Marie, de zitting die over 2 weken zal plaatsvinden voor besproken. Nog voordat ik bij het begin kon beginnen, stelde Marie mij nerveus al een aantal vragen: "Wat moet ik aan?", "Wat moet ik zeggen?", "Mag ik iemand mee naar de zitting nemen?", etc. Ik werd daardoor weer eens met mijn neus op de feiten gedrukt. De naderende zitting is voor Marie erg spannend en emotioneel zwaar. Niet alleen Marie heeft daar last van. Ook mijn andere cliënten zijn erg zenuwachtig van een naderende zitting. Een aantal praktische tips kunnen deze spanning mogelijk iets wegnemen.

Lees meer

Kremers Advocaten
Ginnekenweg 96
4818 JJ Breda
076 - 521 07 25
info@kremersadvocaten.nl

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.