Blogs

Een blog van 14-03-2023

Met enige regelmaat stellen wij advocaten/mediators onszelf deze vraag. Door rechters werd hier tot voor kort verschillend over gedacht. Op 23 december 2022 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin op deze vraag antwoord gegeven is. Meer daarover kun je lezen in deze blog.

Lees meer

Een blog van 03-01-2023

Ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en die een kind krijgen, hebben automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Voor niet-gehuwden was dat tot 1 januari 2023 anders. De niet-gehuwde vader of duo moeder moest het kind erkennen en daarnaast het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen. Uiteraard met toestemming van de andere ouder.

Lees meer

Een blog van 08-12-2022

De kerstvakantie is voor kinderen een leuke tijd. Ze zijn vrij, worden verwend en krijgen vaak cadeautjes. Én iedereen is vrolijk. Maar is dat ook altijd zo? Nee, helaas is dat niet altijd het geval. Voor kinderen van gescheiden (of scheidende) ouders is de kerstperiode vaak heel stressvol. En zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn in een keer niet meer zo vanzelfsprekend.

Lees meer

Een blog van 24-10-2022

Een beslissing om uit elkaar te gaan, is niet lichtvaardig genomen. Maar als de beslissing eenmaal genomen is, zien ex-partners vaak graag dat er op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid ontstaat over de gevolgen van hun echtscheiding, zodat met een frisse blik naar de toekomst kan worden gekeken. 

Als advocaat krijg ik dan ook nogal eens de vraag hoe lang een echtscheidingsprocedure duurt. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van vele factoren.

Lees meer

Een blog van 27-06-2022

Vervalt de partneralimentatie wanneer de ex-echtgenoot een nieuwe partner heeft? Nee, dit is niet per definitie het geval. De wet zegt dat de partneralimentatieplicht eindigt wanneer de ex-partner waarvoor alimentatie moet worden betaald, samen gaat wonen met een ander 'als waren zij gehuwd'. Maar wat wordt nu eigenlijk onder 'als waren zij gehuwd' verstaan?

Lees meer

Een blog van 17-03-2022

Een echtscheiding, een ontbinding geregistreerd partnerschap of een verbreking van een relatie in het algemeen is erg heftig. Vaak spelen vele emoties een rol. Regelmatig wordt mij de vraag gesteld of het uitmaakt wie schuld heeft aan het verbreken van de relatie.

Lees meer

Een blog van 15-02-2022

Als het besluit om te willen scheiden door een van de echtgenoten is genomen, zorgt dat vaak voor de nodige emoties. Met enige regelmaat komt de beslissing om te willen scheiden als donderslag bij heldere hemel voor een van de echtgenoten. En is deze echtgenoot er nog niet klaar voor om stappen te kunnen, en willen, zetten. Deze echtgenoot moet eerst nog een rouwproces door alvorens naar de toekomst te kunnen kijken.

Lees meer

Een blog van 17-01-2022

Als ouders gaan scheiden is een belangrijk onderwerp: hoe regelen wij de financiën van onze kinderen? Lang niet altijd zijn dit kleine, minderjarige kinderen. Vaak betreft het al wat oudere, meerderjarige kinderen die al studeren. Ook deze kinderen hebben behoefte aan een bijdrage in hun kosten. In de praktijk zien wij dat bij ouders weinig bekend is over de regelgeving rondom alimentatie voor meerderjarige kinderen.

Recent heeft Zoë Gademan samen met Anne Zonnenberg voor de Academie voor de Rechtspraktijk opgenomen waarin zij uitleggen hoe het zit. De podcast kun je via deze link beluisteren.

Lees meer

Een blog van 04-10-2021

Nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen is de uitkering die jouw partner ontvangt indien jij onverhoopt komt te overlijden. Ook jouw ex-partner heeft mogelijk recht op een dergelijke uitkering. Maar door echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan het vooruitzicht op een nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen aanzienlijk verminderen of verdwijnen. De Nederlandse wetgever heeft voor die situatie een 'escape' ingebouwd: het pensioenverweer. Als dit verweer terecht wordt gevoerd, kan de echtscheiding pas worden uitgesproken als een oplossing is gevonden voor het verminderde nabestaanden- of bijzonder partnerpensioen óf als de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan.

Lees meer

Een blog van 12-08-2021

Ontvang of betaal je kinderalimentatie of partneralimentatie? Dan is jou vast door jouw advocaat of juridisch adviseur wel eens voorgehouden dat deze bijdrage(n) jaarlijks geïndexeerd dienen te worden. De wet schrijft deze jaarlijkse verhoging voor. De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de kinder- en partneralimentatie opgehoogd dienen te worden. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Lees meer

Een blog van 16-09-2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. In deze wet zijn nieuwe regels vastgelegd over de duur van de partneralimentatieplicht. In de praktijk is ons inmiddels gebleken dat bij veel mensen (zowel bij particulieren als bij professionals) de gedachte leeft dat op basis van deze nieuwe wet de duur van de partneralimentatieplicht teruggebracht is naar (maximaal) 5 jaar in scheidingszaken ingediend bij de rechter na 1 januari 2020. Dat is echter slechts maar ten dele waar. Er zijn diverse uitzonderingen in de wet opgenomen. Uitzonderingen die tot gevolg kunnen hebben dat onder sommige omstandigheden er toch gedurende een langere periode dan (maximaal) 5 jaar recht op partneralimentatie bestaat. Reden om in deze blog nog eens stil te staan bij de hoofdregel uit de nieuwe wet enerzijds en de uitzonderingen anderzijds. 

Lees meer

Een blog van 04-08-2020

 Als jij en je partner besluiten te scheiden, zullen afspraken moeten worden gemaakt over onder meer jullie kinderen. Deze afspraken gaan over waar jullie kinderen in de basisregistratie personen (BRP) zullen staan ingeschreven, wie belangrijke beslissingen over de kinderen neemt, wanneer de kinderen bij jullie zullen verblijven en hoe jullie de kosten van de kinderen zullen verdelen.

Kom je samen met jouw aanstaande ex-partner tot afspraken, dan zullen deze afspraken in een ouderschapsplan worden neergelegd. De gemaakte afspraken zullen jullie met jullie kinderen moeten bespreken. Hoe ouder jullie kinderen zijn des te belangrijker hun mening is. Ook de rechters vinden dat. Daarom worden kinderen van 12 jaar of ouder bij de rechter uitgenodigd voor een zogenaamd kindgesprek (of kindverhoor). Gaan de afspraken of de procedure enkel over de door jullie te betalen kinderalimentatie? Dan zal jullie kind van 16 jaar en ouder worden opgeroepen voor dit gesprek. 

Lees meer

Kremers Advocaten
Ginnekenweg 96
4818 JJ Breda
076 - 521 07 25
info@kremersadvocaten.nl

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.