Partneralimentatie: alle wetswijzigingen per 1 januari 2020 op een rij!

‹ Terug

Een nieuwsbericht van 12-11-2019

Met ingang van 1 januari 2020 vinden er diverse wijzigingen plaats in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het leerstuk van de partneralimentatie, zowel voor reeds bestaande partneralimentatie verplichtingen als voor toekomstige. Reden voor ons om de belangrijkste punten van aandacht in dit bericht eens op een rijtje te zetten.

Met ingang van 1 januari 2020 vinden er diverse wijzigingen plaats in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het leerstuk van de partneralimentatie, zowel voor reeds bestaande partneralimentatie verplichtingen als voor toekomstige.

Minder belastingschijven/ lagere aftrek betaalde hypotheekrente & partneralimentatie

Sinds 2019 wordt het aantal belastingschijven in Nederland in aantal teruggebracht. In 2019 waren er nog maar drie belastingschijven (36,65%, 38,1% en 51,75%). Met ingang van 1 januari 2020 wordt het aantal schijven teruggebracht naar twee. Eén belastingschijf van 37,5% en één van 49,5%. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de hoeveelheid belasting die wij allen in Nederland gaan betalen. Ons netto inkomen wijzigt hierdoor. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte van een reeds bestaande partneralimentatie verplichting.

Daarnaast vindt er sinds 2019 ook een versnelde afbouw van de aftrek betaalde hypotheekrente en partneralimentatie plaats. Konden in het verleden de betaalde hypotheekrente en partneralimentatie in de aangifte Inkomstenbelasting afgetrokken worden tegen maximaal een tarief gelijk aan de hoogste belastingschijf, inmiddels is besloten tot een versnelde afbouw van deze aftrekposten. In 2020 bedraagt het maximale tarief waartegen partneralimentatie en hypotheekrente als aftrekpost opgenomen kunnen worden in de aangifte Inkomstenbelasting nog maar 46%. Stapsgewijs wordt dit percentage in de jaren hierna teruggebracht tot uiteindelijk 36,93% per 1 januari 2023. Ook de afbouw van deze aftrekposten kan gevolgen hebben voor de hoogte van een reeds bestaande partneralimentatie verplichting.

Betaal of ontvang je partneralimentatie en ben je benieuwd of het wijzigen van ons belastingstelsel gevolgen heeft voor de hoogte van de bijdrage? Neem dan vooral eens vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen met je bekijken of er aanleiding bestaat de hoogte van de bijdrage ter discussie te stellen.

Wet herziening partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Deze wet regelt de duur van de partneralimentatieplicht. Onder de huidige wet heeft een alimentatiegerechtigde maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. Onder de nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatieverplichting (uitzonderingen daargelaten) aanzienlijk verkort.

Onder de nieuwe wet wordt de hoofdregel dat een alimentatiegerechtigde maximaal recht heeft op partneralimentatie voor een periode die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Onder de nieuwe wet heeft een alimentatiegerechtigde aldus nog maar maximaal recht op 5 jaar alimentatie in plaats van 12 jaar.

Er zijn zoals gezegd een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. Wanneer een van deze uitzonderingen aan de orde is, bestaat er mogelijk voor een langere periode dan maximaal 5 jaar recht op partneralimentatie. Per uitzondering gelden er andere termijnen.

Onder andere de volgende uitzonderingen kunnen aan de orde zijn:
• uit het huwelijk zijn kinderen geboren die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben;
• het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd;
• het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd, de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en het duurt nog langer dan 10 jaar voordat de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Een van onze advocaten kan je uiteraard vertellen of sprake is van een uitzonderingssituatie en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn.

Deze nieuwe wet heeft dus grote gevolgen voor de duur van een partneralimentatieplicht, welke wijzigingen ingaan per 1 januari 2020. Voor de een kan deze wijziging aanleiding geven om nog snel voor 1 januari 2020 een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken, terwijl voor de ander deze wijziging aanleiding kan geven om toch vooral te wachten tot na 1 januari 2020 met het opstarten van een procedure.

Overweeg je om te gaan scheiden en ben je benieuwd wat voor gevolgen deze wet heeft voor jouw plicht tot het betalen van partneralimentatie c.q. jouw recht om partneralimentatie te ontvangen, neem dan vooral vóór 1 januari 2020 vrijblijvend eens contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen met je bekijken wat de gevolgen van deze nieuwe wet voor jouw situatie zijn. Ook kunnen zij met jou bekijken of er aanleiding bestaat om nog snel een procedure op te starten danwel daarmee te wachten tot na 1 januari 2020.

Wil je graag met een van onze advocaten praten over de gevolgen die de wetswijziging voor jou heeft? Of heb je een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.