Alimentatieplichtige, je bent duurder uit dan je denkt...

‹ Terug

Een nieuwsbericht van 12-08-2021

Ontvang of betaal je kinderalimentatie of partneralimentatie? Dan is jou vast door jouw advocaat of juridisch adviseur wel eens voorgehouden dat deze bijdrage(n) jaarlijks geïndexeerd dienen te worden. De wet schrijft deze jaarlijkse verhoging voor. De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de kinder- en partneralimentatie opgehoogd dienen te worden. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Per 1 januari 2021 zijn de alimentatiebedragen met 3% omhoog gegaan. Dat is een behoorlijk forse stijging. Sinds 2009 (toen was de stijging maar liefst 3,9%) is de stijging niet meer zo hoog geweest. Kijkend naar het jaar dat wij achter ons gelaten hebben en het onzekere jaar waarin wij ons thans bevinden, gezien de Covid-19 problematiek, is een dergelijke stijging toch wel apart te noemen.

Maar er is meer aan de hand. Wanneer partneralimentatie wordt betaald , mag deze betaalde partneralimentatie in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Wordt er belasting betaald in de hoogste belastingschijf, dan mocht de betaalde partneralimentatie in 2020 afgetrokken worden tegen een aftrektarief van 46%. In 2021 is het aftrektarief echter verlaagd naar 43%, welk aftrektarief in de komende jaren nog verder zal dalen tot uiteindelijk 37,05%.

De hoge indexatie van de alimentatiebedragen dit jaar en de beperking van het aftrektarief, zorgen er voor dat een gedeelte van de alimentatiebetalers aanzienlijk meer gaat betalen dan enkel de 3% indexatie die zo op het eerste gezicht inzichtelijk is. Dat geldt voor de betalers van partneralimentatie die belasting verschuldigd zijn in de hoogste belastingschijf.

Ik zal dit met een rekenvoorbeeld verduidelijken. Stel: in 2020 wordt € 1.500,00 bruto per maand aan partneralimentatie betaald. In 2020 kon de partneralimentatie afgetrokken worden tegen een aftrektarief van 46%, zodat je per saldo maar € 810,00 netto (€ 1.500 -/- 46%) partneralimentatie betaalde. Met ingang van 1 januari 2021 worden de verschuldigde bedragen sowieso met 3% geïndexeerd. Dat betekent dat uitgaande van voornoemd voorbeeld in het jaar 2021 € 1.545,00 bruto per maand verschuldigd is.

De verschuldigde partneralimentatie kan in 2021 nog maar afgetrokken worden tegen een aftrektarief van 43%. Dat betekent dat je per saldo € 880,65 netto per maand (€ 1.545 -/- 43%) aan partneralimentatie voldoet. Vergeleken met 2020 dien je derhalve € 70,65 netto per maand extra aan partneralimentatie te betalen. Dat is een behoorlijk bedrag. En de indexering van de eventueel te betalen kinderalimentatie is daarin nog niet meegenomen.

Had je in 2021 de verschuldigde partneralimentatie nog gewoon tegen een tarief van 46% kunnen aftrekken, dan had dat tot gevolg gehad dat je per saldo € 834,30 netto per maand aan partneralimentatie had voldaan. In plaats van € 880,65 netto per maand, zoals nu het geval is. Een verschil dus van maar liefst € 46,35 per maand.

Ik concludeer derhalve dat door de hoge indexatie van 3% de verschuldigde alimentatiebedragen fors stijgen. Voor betalers van partneralimentatie kan deze toch al forse stijging nog hoger uitpakken door de beperking van het aftrektarief. De vraag is of iedere alimentatiebetaler zich dit realiseert. Ik vermoed van niet.

Vraag jij je na het lezen van deze blog af of de door jou betaalde alimentatiebedragen door de tussentijdse indexaties en de inperking van de aftrektarieven nog wel aan de wettelijke maatstaven voldoen? Of vraag je je af of je inmiddels niet meer alimentatie betaalt dan dat jouw draagkracht toestaat? Neem dan vooral eens vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega's. Je kunt ons telefonisch bereiken op 076 – 5210 725 en via de mail: info@kremersadvocaten.nl. In een vrijblijvend en kosteloos gesprek bekijken wij graag met je of er wellicht aanleiding bestaat om de hoogte van de door jou verschuldigde alimentatiebedragen ter discussie te stellen.

Mr. Zoë Gademan

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.