Pensioenverweer: een dode letter?

‹ Terug

Een nieuwsbericht van 04-10-2021

Nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen is de uitkering die jouw partner ontvangt indien jij onverhoopt komt te overlijden. Ook jouw ex-partner heeft mogelijk recht op een dergelijke uitkering. Maar door echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan het vooruitzicht op een nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen aanzienlijk verminderen of verdwijnen. De Nederlandse wetgever heeft voor die situatie een 'escape' ingebouwd: het pensioenverweer. Als dit verweer terecht wordt gevoerd, kan de echtscheiding pas worden uitgesproken als een oplossing is gevonden voor het verminderde nabestaanden- of bijzonder partnerpensioen óf als de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan.

Ik zal het probleem verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Jan en Marie zijn gehuwd. Jan heeft aangegeven te willen scheiden. Hij heeft altijd een goed inkomen genoten. Tijdens zijn dienstverband heeft hij een nabestaandenpensioen opgebouwd van € 25.000,00 bruto per jaar. Deze reservering is voor zijn partner als hij onverhoopt komt te overlijden. De pensioenverzekeraar verbindt aan deze uitkering de voorwaarde dat partijen nog gehuwd zijn. Marie krijgt dan niets als Jan na de echtscheiding onverhoopt zou komen te overlijden.

In een dergelijk geval zou een pensioenverweer kunnen worden gevoerd. Aan een dergelijk verweer zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Je mag niet zelf een verzoek tot echtscheiding indienen.
  • Het moet om een bestaand vooruitzicht op bijzonder partnerpensioen gaan. Is geen bijzonder partnerpensioen opgebouwd? Dan slaagt het verweer niet.
  • Er moet sprake zijn van een ernstige vermindering van inkomen als gevolg van het wegvallen van het bijzonder partnerpensioen.
  • Als je zelf voldoende financiële middelen hebt om een voorziening te treffen, zal de kans van slagen van het pensioenverweer klein zijn.
  • De te treffen voorziening moet billijk zijn voor beide echtgenoten.
  • De duurzame ontwrichting van het huwelijk mag niet in overwegende mate te wijten zijn aan de echtgenoot die het pensioenverweer heeft gevoerd. Is dat toch het geval? Dan slaagt het pensioenverweer niet. Bijzonder is dat hier nog de schuldvraag een rol lijkt te spelen.

In de afgelopen jaren is het pensioenverweer slechts sporadisch gevoerd. En slechts een enkele keer is het pensioenverweer geslaagd. Is het dan een dode letter? Nee, het pensioenverweer zal naar verwachting steeds vaker gevoerd (kunnen) worden. Waar het bijzonder partnerpensioen vroeger vaak in een potje werd opgebouwd dat na het einde van het huwelijk apart werd gehouden, zie je steeds vaker dat sprake is van een bijzonder partnerpensioen op risicobasis. Met name aan deze laatste categorie is vaak de voorwaarde verbonden dat het huwelijk en/of geregistreerd partnerschap nog in tact is. Zeker in deze gevallen zou een beroep op het pensioenverweer kunnen lonen.

Heb jij vragen over deze blog, word je geconfronteerd met een pensioenverweer of wil je mogelijk een pensioenverweer voeren? Neem dan vooral vrijblijvend contact op met mij of een van mijn kantoorgenoten. Je kunt ons telefonisch bereiken op 076 – 521 07 25. Word je liever teruggebeld? Vul dan ons contactformulier in.

Katinka Jeurissen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.